Konsultacje indywidualne

Kryzys w związku

Problemy z dziećmi

Kontakt

Moja oferta

Konsultacja indywidualna ukierunkowana na określenie zakresu pomocy, celów do osiągnięcia; w ramach konsultacji porada dotycząca ewentualnego kontaktu z odpowiednimi specjalistami - czas trwania 1 godzina.

 • konsultacja z udziałem pary partnerów -
  czas trwania 90 minut

 • psychoterapia indywidualna

 • terapia par i małżeństw

 • porady rodzinne

 • wizyty domowe (w przypadku osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych)

Zapraszam osoby będące

 • w trudnej sytuacji życiowej, związanej np.: z separacją, rozwodem, chorobą, śmiercią kogoś bliskiego

 • odczuwające brak poczucia sensu życia

 • odczuwające problemy emocjonalne, zaburzenia nerwicowe, dolegliwości psychosomatyczne

 • obciążone oddziaływaniem stresu

 • pochodzące z rodzin, gdzie występował problem uzależnienia alkoholowego (syndrom DDA) i inne dysfunkcje

 • rodziców mających tzw. "problemy z dziećmi"

 • zainteresowanych swoim rozwojem na różnych poziomach